Tìm kiếm tin tức
Lấy góp ý dự thảo sửa đổi về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai
Ngày cập nhật 25/05/2017

Ngày 22 tháng 5 năm 2017 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 401/TTr-P1 đề nghị góp ý văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường và Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Theo đó Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Để tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đúng quy định pháp luật, Thanh tra tỉnh gửi đến quý cơ quan dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Quyết định.

Đề nghị các đơn vị, địa phương tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/5/2017 để kịp thời tổng hợp trình Sở Tư pháp thẩm định và báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

(Gửi kèm dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh)

Thanh tra tỉnh

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.309
Truy cập hiện tại 45 khách