Tìm kiếm tin tức
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Dự thảo Lấy ý kiến về Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 16/06/2017
Xem góp ý
2Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/05/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/05/2017
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.422.469
Truy cập hiện tại 45 khách