Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Dự thảo Lấy ý kiến về Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 16/06/2017
Xem góp ý
2Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/05/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/05/2017
Xem góp ý
3V/v góp ý dự thảo quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/08/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/08/2017
Xem góp ý
4Dự thảo Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/08/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 08/09/2017
Xem góp ý
5Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 27/10/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 07/11/2017
Xem góp ý
6Góp ý dự thảo Quy chế thi đua khen thưởng ngành Thanh tra
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/06/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 22/06/2018
Xem góp ý
7Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 105/2017/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/06/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/06/2019
Xem góp ý
8Dự thảo Quy định quy tắc ứng xử của công chức ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/04/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/04/2021
Xem góp ý

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.458.186
Truy cập hiện tại 56 khách